V Caresee & Vicacci海港城PopUpStore正式開張
V CareseeVicacci海港城PopUpStore正式開張 !
以後逄星期一至星期日都可以來探我地啦 !
Monday to Sun 10:00 to 22:00
新張期間,更有買一送一既優惠!快D探我地兼SHOPPING啦!!
我哋等緊你既到來俾多D意見我地!!我地會努力再努力研發和製造優質嘅產品俾大家!歡迎大家現場指導!
V Caresee 產品🌟用心製造
時刻守護你🌟給你最佳保護
🌟
尖沙咀海港城
Kiosk 13B, LCX, Level 3
Ocean Terminal, Harbour City